Σίδηρος Οπλισμού Σκυροδέματος

ISOL-028

Συνεργαζόμαστε με όλα τα Ελληνικά εργοστάσια σιδήρου ( Χαλυβουργική - ΣΙΔΕΝΟΡ - Ε.Χ.Θ. ) στην προσπάθεια μας να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με τα πιο αξιόπιστα υλικά.


ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΑΡΗ ΣΙΔΗΡΟΥ