Τσέρκια - Συνδετήρες

tserkia

robot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κατασκευή των τσερκιών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αυτόματα μηχανήματα (Robot) και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κανονισμού τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.