Μανδύες

mandyes

montaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η συναρμολόγηση των τσερκιών γίνεται με αυτοματοματοποιημένο μηχάνημα (Μοντάζ) και πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 17660-1 και ISO 17660-2